Ehdot

Voit ottaa yhteyttä meihin sivuillamme olevan lomakkeen kautta. Vastaamme mielellämme myös Pellaksen historiaa koskeviin kysymyksiin. Jos olet täyttänyt jäsenlomakkeen, otamme sinuun yhteyttä ja lähetämme tiedot jäsenmaksun maksamista varten. Lomakkeen kautta ei ole mahdollista varata vierailuja, tapahtumalippuja tai tiloja. Emme myöskään ota vastaan kyselyjä varauksista, lipuista, tiloista, kahvilan tarjoiluista jne. Näitä kyselyitä varten ota suoraan yhteyttä kyseiseen tahoon verkkosivujen valikon kautta. Katso yhteystiedot verkkosivuilta kyseisestä valikosta.

Ystävällisin terveisin Pellaksen hallitus

Laivurintalo Pellas käsittelee henkilötietoja seuraavasti:

Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja avoimesti. Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin tavalla, joka ei vastaa näitä käyttötarkoituksia. Tiedot ovat oleellisia suhteessa niihin käyttötarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietoja käsitellään jäsen- ja uutiskirjeiden lähettämiseen, tapahtumaosallistumisten yhteydessä ja muissa yhdistyksen tekemissä markkinointitoimenpiteissä sekä yhdistyksen toimintaa koskevissa kyselyissä. Henkilötietoja ei luovuteta muille osapuolille. Tiedot ovat täsmällisiä ja päivitettyjä. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Tiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Turvallisuuteen kuuluvat henkilötietojen suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta hävittämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamiseen käytetään asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimenpiteitä. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että kaikkia näitä kohtia noudatetaan, mikä on myös voitava osoittaa.